Terug
Gepubliceerd op 15/02/2021

2021_RMW_00004 - Verkoop 2 landbouwgronden, Bosstraat te Beveren - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_RMW_00004 - Verkoop 2 landbouwgronden, Bosstraat te Beveren - Goedkeuring 2021_RMW_00004 - Verkoop 2 landbouwgronden, Bosstraat te Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn ging in openbare vergadering van 30 juni 2020 akkoord met de verkoop van 2 landbouwgronden aan de Bosstraat via de procedure van publieke verkoop ondergesloten omslag voor een minimumwaarde van 94 000 EUR (+ 12,5% kosten) waarbij gewerkt wordt met een recht van hoger bod (minimum 1 000 EUR).

Voormelde gronden zijn kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D nummers 893 en 894 en hebben een totale oppervlakte van 13 390 m².

De nodige publiciteit werd gevoerd en kandidaturen dienden ingediend te worden tegen 11 december 2020. Er werden 7 geldige kandidaturen ingediend.

Na het doorlopen van de procedure recht van hoger bod konden de gronden toegewezen worden en op 12 januari 2021 werd de compromis ondertekend.


Juridische grond

- Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

- Decreet Lokaal Bestuur

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

 de 2 landbouwgronden aan de Bosstraat in Beveren, kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D nummers 893 en 894 met een totale oppervlakte van 13 390 m² te verkopen.

Artikel 2

het ontwerp van akte goed te keuren.