Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00136 - Aanduiding van één stemgerechtigd lid voor de algemene vergaderingen van het Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00136 - Aanduiding van één stemgerechtigd lid voor de algemene vergaderingen van het Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer - Goedkeuring 2023_GR_00136 - Aanduiding van één stemgerechtigd lid voor de algemene vergaderingen van het Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De gemeente Beveren is lid van Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw.
De vereniging heeft tot doel alle nodige en nuttige initiatieven te nemen met het oog op de opvang, begeleiding en behandeling van minder-valide personen, alsook het vorderen van de participatie van betrokkenen in de hiertoe opgerichte voorzieningen.
Inherent aan de jaarlijkse investeringstoelage die de gemeente Beveren aan de voorziening verleent, kan een stemgerechtigd lid afgevaardigd worden voor de algemene vergaderingen van de vereniging.
De heer Dirk Van Esbroeck werd in 2019 aangeduid als stemgerechtigd lid voor de algemene vergadering, maar heeft zijn politiek mandaat stopgezet met ingang van 01 mei 2023.
Schepen Katrien Claus wordt namens CD&V voorgedragen.

Juridische grond

Statuten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

tot aanduiding van één stemgerechtigd lid voor de algemene vergaderingen van  het Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw.