Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_RMW_00029 - Aanduiding van 1 effectief vertegenwoordiger namens het OCMW in de algemene vergadering van Zorgpunt Waasland - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 30/05/2023 - 22:00 Raadzaal gemeentehuis
2023_RMW_00029 - Aanduiding van 1 effectief vertegenwoordiger namens het OCMW in de algemene vergadering van Zorgpunt Waasland - Goedkeuring 2023_RMW_00029 - Aanduiding van 1 effectief vertegenwoordiger namens het OCMW in de algemene vergadering van Zorgpunt Waasland - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Het OCMW van Beveren is deelgenoot van Zorgpunt Waasland, een OCMW-vereniging van publiekrecht.
De vereniging heeft als doel woonzorg te verstrekken of zorg te verlenen aan personen met een beperking door voorzieningen, hetzij zelf hetzij in samenwerking met andere partners.

algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van de deelgenoten van de vereniging (OCMW van Beveren, OCMW van Kruibeke, OCMW van Sint-Niklaas en OCMW van Zwijndrecht).
Overeenkomstig art. 226 OCMW-decreet worden de OCMW's vertegenwoordigd door leden van hun raad voor maatschappelijk welzijn. Hun mandaat duurt zolang ze lid zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn of tot bij de installatie van een nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn.

In zitting van 25 april 2023 werd Veerle Vincke aangeduid als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen en dit ter vervanging van Laura Staut.
Ingevolge het ontslag van Leentje Van Laere als effectief lid in de algemene vergaderingen dient ook zij vervangen te worden.
Raadslid Hilde Maes wordt namens CD&V voorgedragen als vervanger van Leentje Van Laere in de algemene vergaderingen van Zorgpunt Waasland.Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur

Statuten Zorgpunt Waasland

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

tot aanduiding van een effectief lid in de algemene vergaderingen van Zorgpunt Waasland.